Signs of Safety

CMZorg werkt organisatiebreed volgens de benaderingswijze van Signs of Safety. Hierbij is ‘partnerschap’ het sleutelwoord. Samen met de cliënt en diens netwerk wordt er een analyse gemaakt van de zorgen en krachten. Waar nodig wordt er een veiligheidsplan gemaakt. Door de krachten van de cliënt en het netwerk te vergoten en de omgeving actief te betrekken, kan de hulp door CMZorg zo snel mogelijk weer afgesloten worden. Onze medewerkers zijn getraind in het werken met onder andere het Signs of Safety frame-work, de 3-Huizen, een Good Practice interview en de vragende benadering (schaalvragen, relatie-vragen, uitzonderingsvragen et cetera).