Maatschappelijke ondersteuning, ambulante begeleiding

In 16 verschillende talen
CMZorg

Waarom CMZorg?

CMZorg biedt zorg op maat aan cliënten met een niet-Westerse achtergrond op de volgende gebieden:

  • Individuele begeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding
  • Begeleiding in het onderwijs
  • Begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding en werk

Over ons

Mensen doen ertoe. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is belangrijk. Mensen horen in hun kracht te staan. Wie daarbij hulp nodig heeft, is gebaat bij een zorgverlener, die letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreekt. Het geeft vertrouwen en verbinding als de zorgverlener het gedrag van de cliënt op de juiste wijze kan uitleggen en als hij aan weinig woorden genoeg heeft om te kunnen begrijpen wat de hulpvraag is.

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een kleinschalige zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland. CMZorg biedt maatschappelijke ondersteuning, ambulante begeleiding aan volwassenen en jeugdigen/jongeren die zijn opgegroeid in een niet-Westerse cultuur, bijvoorbeeld immigranten en statushouders. Wij bieden hulp bij pedagogische vraagstukken en/of gedragsproblemen of bij problemen van psychosociale of psychiatrische aard of bij een verstandelijke beperking. CMZorg biedt zorg op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de zorgverzekeringwet. Daarnaast bieden wij begeleiding en ondersteuning binnen onderwijsinstellingen.

CMZorg werkt vanuit de ideologie dat ieder mens een volwaardige en respectvolle plaats in de maatschappij verdient. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Onder hen vanzelfsprekend ook mensen die opgegroeid zijn in een andere, veelal niet-Westerse, cultuur. Hulp, begeleiding wordt het meest succesvol verleend door zorgverleners die bekend zijn met de culturele achtergrond en de taal van de cliënt. Wij willen bevorderen dat mensen met een andere culturele achtergrond hun plek vinden in de Westerse samenleving en deelname aan de maatschappij bevorderen. Wij willen ook een schakel zijn tussen de cliënt en de maatschappij: zorgen voor de verbinding. Wij bieden een vertrouwde ontmoetingsplek. 

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau beschikt over meer dan 25 collega’s met meervoudige culturele achtergrond, de Nederlandse en een niet-Westerse culturele achtergrond. Met al deze collega’s spreken wij inmiddels meer dan 16 verschillende talen: Turks, Arabisch, Tigrinya (Eritrees), Bosnisch, Maleis (Moluks), Koerdisch, Frans, Engels, Papiaments (Antiliaans), Somalisch, Perzisch (Iraans), Spaans, Armeens, Berbers (Marokkaans), Swahili (Afrikaans), Portugees en natuurlijk spreken de begeleiders allen Nederlands.