Aanmelden begeleiding

Wil jij je aanmelden? Dan heb je een indicatie nodig van een Sociaal-team/WIJ-team, JB-Noord, Veilig Thuis of Nidos nodig. Hebben één van deze verwijzende organisaties al een verwijzing naar ons gedaan? Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken. Heb je vragen over de aanmelding voor de begeleiding? Bel ons via het telefoonnummer 050-318 43 71! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden via aanmeldformulier

Hier kun je het aanmeldformulier (ook voor verwijzers) downloaden en deze invullen, nadat je deze ingevuld hebt is het mogelijk om deze uit te printen en per post naar ons toe te sturen naar het volgend adres: Antillenstraat 9, 9714 JT Groningen of je kunt het formulier per mail naar ons sturen via  zorgcoordinatie@cmzorg.nl.

AGB-Code

Agb-code voor WMO en Jeugdzorg: 73 73 0144

  Verwijzer

  NAW gegevens cliënt

  Aanmelding

  Zorgvraag

  Doelen

  Overige wensen

  Ik heb alle gegevens ingevuld die van belang zijn voor een volledige aanmelding.

  Onze zorgcoördinatoren zullen na een aanmelding altijd contact opnemen met de verwijzer die de aanmelding heeft gedaan.

  Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor het is achtergelaten. Ook bewaren wij de gegevens niet langer dan nodig.