Opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding

Wanneer kun je denken aan opvoedondersteuning?

Vaak merken wij dat ouders het lastig vinden om de juiste balans te vinden in het laten opgroeien van hun kinderen tussen twee verschillende culturen. CMZorg fungeert vaak als een brug tussen jongeren en de ouders als het gaat om het opgroeien tussen de verschillende culturen.
Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. CMZorg biedt ambulante zorg aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen. CMZorg werkt met SKJ- geregistreerde hulpverleners die zelf ook een migratie-achtergrond hebben, waarbij de aansluiting bij de cliënt met een andere culturele achtergrond dan het Nederlandse goed gemaakt kan worden.

Voor wat voor klachten kun je bij ons terecht?

Heb je vragen over verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur van land van herkomst?
Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat binnen de Nederlandse cultuur?
Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen?
Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek. Van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is.

Wat voor soort gezinsbegeleiding bieden wij?

Gezinsbegeleiding richt zich op:

  • het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
  • praktische (opvoedings)ondersteuning;
  • het aanleren van basisopvoedingsvaardigheden;
  • het creëren van een stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving;
  • het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden;
  • het samen met het gezin organiseren van steun uit de omgeving;
  • het signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig verwijzen.