Klachten

Begeleiding is mensenwerk en onze medewerkers doen hun uiterste best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken zorgverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. 

In principe maak je de klacht eerst kenbaar bij de persoon (al dan niet samen met de leidinggevende) waarover je een klacht hebt. Als je dit lastig vindt om te doen, omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van deze begeleider voor je zorgverlening, heeft het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau twee klachtenregelingen: een voor begeleiding of zorg vanuit de Jeugdwet en een voor alle overige vormen van zorg of begeleiding.

Voor klachten over de overige vormen van zorg of begeleiding bij het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau kun je je klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau, zodat samen alsnog een goede oplossing gevonden kan worden. Je kunt het Klachtenloket Zorg bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je terecht op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kan gaan. Kijk voor meer informatie hierover op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Voor klachten over de zorg of begeleiding vanuit de Jeugdwet, is een andere klachtenprocedure. Als je er niet uitkomt met de zorgverlener zelf, dan kun je de klacht neerleggen bij de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. De onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt ingevuld door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Zij kunnen je informatie en advies geven. Je kunt hen bereiken per telefoon 088-555 10 00 of via www.akj.nl. De klachtencommissie is per post: Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau t.a.v. Klachtencommissie, Antillenstraat 9, 9714 JT Groningen.

Klik hier voor het klachtenregelement