Jeugd en gezin

CMZorg ondersteunt jongeren vanuit de gedachte dat ieder kind gelijke kansen verdient. Er zijn ambulante trajecten waarbij een kind of jongere wordt ondersteund in de problematiek waar hij tegen aan loopt. CMZorg merkt dat veel van de problemen van de jongeren met een migratie achtergrond veroorzaakt worden door de culturele verschillen.

Of het nu gaat om problemen in de gezinssituatie of psychische /psychiatrische belemmeringen. De individuele begeleiding is gericht op het leren begrijpen hoe de wereld werkt en hoe de jongere daarin met zijn of haar talenten en mogelijkheden kan deelnemen. De orthopedagoog en de ambulant begeleider kunnen een kind of jongere helpen om het zelfregulerend vermogen te versterken. Ze leren de jongere om verantwoording te nemen voor het eigen handelen en voor de eigen vorming. Doel van de begeleiding is dat een jongere weer maximaal zelfredzaam is en voldoende is toegerust om op allerlei leefgebieden te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Wij bieden als CMZorg, hulp vanuit de Jeugdwet aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en complete gezinnen. Wij hebben onze zorg onderverdeeld in:

  • Individuele jeugdbegeleiding; de begeleiding is er opgericht om vanuit de culturele identiteit van de jongere te zorgen dat de jongere een volwaardige plaats in de Nederlandse maatschappij weet te vinden.
  • Opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding; ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.
  • Ouderbegeleiding; wanneer omstandigheden zoals wonen, verblijf in Nederland, steun, trauma, opvoeding het ouder zijn verzwaren.
  • Begeleiding in het onderwijs; begeleiding van jongeren binnen de onderwijsinstelling doormiddel van eigen cultuur en taal, zowel klassikaal als individueel.

Waar nodig en mogelijk begeleiden wij door na de 18e verjaardag. Het hangt per regio en gemeente af welke afspraken hierover gelden. Je kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.

Bij alle vormen van begeleiding en ondersteuning wordt er gewerkt vanuit expertise op het gebied van transculturele kennis en vaardigheden. 

In geval van geïndiceerde jeugdhulp voor cliënten binnen provincie Groningen hebben wij een telefoonnummer waar wij buiten kantoortijden voor u bereikbaar zijn bij wanneer direct contact met ons wenselijk is, bijvoorbeeld bij crisis-situaties.

U kunt ons buiten kantoortijden bereiken op telefoonnummer: 06 34 12 60 45