Begeleiding volwassenen

Wanneer kunt u denken aan individuele begeleiding?

Wij merken dat het voor veel mensen met een migratieachtergrond of vluchtelingen het lastig is om hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk om je te realiseren dat je toekomst voor een groot deel in Nederland ligt en dat betekent dat je de Nederlandse cultuur en gewoontes je eigen moet gaan maken en natuurlijk zonder je eigen cultuur en gewoontes overboord te gooien. Dit betekent dat een snelle integratie erg belangrijk is om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk gaat dit proces niet zonder slag of stoot.


Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak zijn weerslag op alle terreinen van het leven. Wanneer je hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen niet verder opstapelen. Je kunt je dan bij ons aanmelden om begeleiding te krijgen.

Voor wat voor klachten kunt u bij ons terecht?

 • Moeite met het vinden van je draai in de Nederlandse maatschappij en wil je graag hierover met iemand praten.
 • Groeiende schulden.
 • Geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie.
 • Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk.
 • Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van dag-invulling.
 • Moeite met zelfstandig wonen zoals het vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning.
 • Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden.

Wat voor soort individuele begeleiding bieden wij?

Wij bieden begeleiding op de volgende acht leefgebieden; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. De gemeente zal in veel gevallen met jou besproken hebben of gaan bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Samen met jou kijken we welke ondersteuning op welk gebied jij precies nodig hebt.

 Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij starten snel met onze hulp.
 • Wij fungeren, zo nodig, als een brug tussen uw cultuur en de Nederlandse samenleving.
 • Wij luisteren goed naar je, kijken naar mogelijkheden.
 • Oplossingen vinden we samen, we geven niet snel op.
 • Wij komen naar je toe (op onze locatie is ook mogelijk).
 • Wij bieden verschillende vormen van hulp vanuit één team.
 • Wij maken samen met jou een plan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren.
 • Wij werken samen met de mensen in jouw buurt (familie, vrienden, mantelzorgers, buurtbewoners).

Begeleiding

Na aanmelding via de website of telefoon wordt de aanmelder gebeld. Hierin wordt een korte telefonische screening uitgevoerd of gepland door één van de zorgcoördinatoren. In dit gesprek bespreken we op welke leefgebieden je ondersteuning nodig hebt en hoe wij daarbij begeleiding kunnen bieden. De begeleiding verloopt via de WMO, daardoor dient de begeleiding aangevraagd te worden bij de gemeente waar je woonachtig bent. 

Onze begeleiding is erop gericht dat jij je leven weer zo snel als dat mogelijk is in eigen hand neemt.