Organisatie

CMZorg is opgericht met de visie dat ieder mens een volwaardige en respectvolle plaats in de maatschappij verdient. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Onder hen vanzelfsprekend ook mensen die opgegroeid zijn in een andere, veelal niet-Westerse, cultuur. Hulp en begeleiding worden het meest succesvol verleend door zorgverleners die bekend zijn met de culturele achtergrond en de taal van de cliënt.

Wij bieden begeleiding op grond van de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Hiertoe heeft CMZorg met diverse gemeentes een contract afgesloten. Er is een nauwe samenwerking met zusterorganisatie Zorggroep Stad en Ommeland.

CMZorg voldoet aan de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is dan ook terug te vinden in het register van de toegelaten instellingen. Ook beschikken wij over het HKZ-keurmerk en zijn we een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Erkend leerbedrijf.

Organisatiestructuur

CMZorg is opgericht en wordt bestuurd door Feriz Akarsu en Sjoerd van der Velde. Zij bepalen in overleg met het management het beleid en zijn verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen. Het management bestaat uit een teamleider, een gedragswetenschapper en de zorgcoördinatoren. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers. De gedragswetenschapper ontfermt zich over de inhoudelijk zorgverlening en de zorgcoördinatoren.

De medewerkers – zorgverleners én ondersteunend personeel – spelen een sleutelrol in het succes van CMZorg. Ze staan voor cliëntgerichte en betrokken zorgverlening. Ook bij onze medewerkers staat de cliënt centraal. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de klanttevredenheid, de kwaliteit van eigen werk en de organisatie, hun kennis en vaardigheden en hun inzet.