Kwaliteit

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau hecht veel waarde aan de zorgverlening en heeft daarom het kwaliteitskeurmerk HKZ. Dit is een kwaliteitskeurmerk in de zorgsector en houdt in dat CMZorg de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en er voortdurend aan de verbetering van onze zorgverlening wordt gewerkt. Ieder jaar komt in het kader van het HKZ-keurmerk een onafhankelijk en gecertificeerde auditor om deze zaken te beoordelen. 

Cliënttevredenheid

Wij vinden de mening van onze cliënten erg belangrijk. Daarom hebben we een cliëntenraad maar doen we ook regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken worden zowel intern, maar ook met de cliëntenraad besproken om te kijken of en hoe wij de zorgverlening kunnen verbeteren.

SKJ

Als zorgprofessional werkzaam in de jeugdzorg zijn wij vanuit het besluit Jeugdwet verplicht te registreren in het SKJ-beroepsregister. Met deze beroepsregistratie laten wij zien dat al onze zorgverleners beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp in complexe situaties te bieden. Daarnaast zijn wij continu bezig om de vakbekwaamheid van onze medewerkers te bevorderen. Dit doen wij door te investeren in opleidingen en cursussen, zodat onze jeugdhulpverleners goed in staat zijn om in bepaalde situaties waarbij een kind, de jongere of het gezin in gevaar dreigt te komen, te handelen zoals men mag verwachten van een SKJ-beroepsgeregistreerde jeugdhulpverlener.