Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding geeft support aan ouders van kinderen en jongeren bij opvoedingsproblemen. Ouders leren omgaan met hun kind, zodat de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk kan verlopen. 

Ouderbegeleiding is een vorm van begeleiding die grenst aan psychotherapie – systeemtherapie – psychoducatie en opvoedingsondersteuning, maar eigenheid heeft vanwege een methodisch unieke grondslag, welke tot doel heeft om te werken vanuit een existentiële, mensgerichte benadering waarbij het aansluiten bij de ouder door middel van het verstevigen van de zogenaamde buffers, dit ten goede komt van het ouderschap, opvoederschap, ontwikkeling van het kind en plek in de sociale milieus waar het gezin deel van uit maakt.