Dagbesteding, sociale activering en begeleiding naar werk

CMZorg vindt het belangrijk dat mensen zelfredzaam worden in de Nederlandse samenleving. Daarom ondersteunt CMZorg bij activering en dagbesteding. Met als doel mensen weer te laten participeren in de maatschappij. Sociale contacten en activiteiten buiten de deur kunnen de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen vergroten en het herstel bevorderen. Daarnaast zien we ook dat door actief bezig te zijn dit een positieve invloed heeft op het welzijn van onze cliënten en zich hierdoor meer geïntegreerd te voelen in de Nederlandse maatschappij. Samen met cliënten kijken we wat ze kunnen en willen. Het kan gaan om ondersteuning bij het vinden van dagactiviteiten, een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De begeleiding gebeurt zowel individueel als in groepsverband. 

CMZorg heeft eigen dagbestedings- en activeringsprojecten onder andere de vrouwengroepen en mannengroepen. Daarnaast is er een meubelmakerij waar cliënten leren een gezonde dagritme te ontwikkelen. In samenspraak met cliënt wordt gekeken wat hij of zij wil en waar aan gewerkt kan worden. Voor dagbesteding geldt een zorgindicatie vanuit Wmo of Wlz. 

De dagbesteding van CMZorg is er in het algemeen voor: 

  • Mensen die (soms) tijdelijk) niet kunnen werken, omdat men nog niet voldoende Nederlandse taal machtig is,  maar die wel graag bezig willen zijn.
  • Mensen die graag meer sociale contacten willen hebben en een zinsvolle dagbesteding buitenhuis,
  • Mensen met een beperking, die ondersteuning kunnen gebruiken bij het invullen en uitvoeren van een dagprogramma, 
  • Mensen die maatschappelijk mee willen doen, zolang mogelijk zelfstandig willen blijven, nieuwe dingen willen leren en samen gezellig actief bezig willen zijn. 

Bij sociale activering wordt daarnaast altijd gekeken in hoeverre iemand kan doorstromen naar regulier werk. CMZorg heeft met diverse werkgevers in verschillende branches een samenwerkingsverband, onder andere met uitzendbureau Abiant, KWS (onderdeel van het beursgenoteerde VolkerWessels), Van der Velden Riolering en nog veel meer. Wanneer een cliënt geplaatst wordt naar regulier werk bieden wij een cliënt nog een geruime tijd ondersteuning om er voor te zorgen dat het werktraject succesvol voortgezet kan worden.