Cultureel Forensische Zorg

Cultureel Forensische Zorg  (CFZorg) is ontstaan uit een strategische alliantie tussen Zorggroep Stad & Ommeland (Zinso) en Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg). Beide organisaties  versterken elkaar vanuit hun eigen expertise.

Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau is specialist op het gebied van interculturele hulpverlening. Zorggroep Stad & Ommeland is specialist op het gebied van reductie en beïnvloeding van overlastgevend, risicovol en forensisch gedrag. 

Samen bieden wij Cultureel Forensische Zorg. CFZorg is de verbindende schakel. CFZorg werkt cultuurgericht, cultuursensitief en is gespecialiseerd in het begrijpen van de cultuur van de cliënt om vervolgens de vertaalslag naar de Nederlandse samenleving te maken. CFZorg biedt forensische begeleiding aan cliënten (zowel jeugd als volwassen) met een migratieachtergrond welke overlastgevend, risico en/of delictgedrag vertonen. Waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderliggende problemen, gerelateerd aan culturele achtergrond en integratie in de samenleving. Binnen de samenwerking wordt Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau op het expertisegebied jeugd en adolescenten ingezet. Hierdoor kan er vanuit CFZorg een integraal zorgaanbod worden geboden aan jeugd en volwassenen.  

Zie voor meer informatie www.cfzorg.nl