Werkwijze

Kennis maken met CMZorg

Om onze (nieuwe) cliënten en/of andere geïnteresseerden op een laagdrempelige en informele wijze kennis te laten maken met onze organisatie en verbinding te leggen met elkaar, hebben we op de vrijdags elke week ons inloopmoment “CMZORG Ontmoet”!
Op vrijdag wordt er door de dames van de kookclub onder leiding van onze begeleidster Nurgül, heerlijke hapjes klaargemaakt waar je heerlijk van mee kunt genieten.

Wij staan dan voor je klaar om je vragen te beantwoorden, een rondleiding binnen ons kantoorpand te geven of uitleg over onze werkwijze en mogelijkheden, of gewoon een luisterend oor te bieden. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en verbinden op een informele wijze. Kom gerust eens langs, de koffie de hapjes en ons team staan voor je klaar!

Intake 

Bij een aanmelding voor begeleiding, door het Wij-team/ Sociaal-team, JB-Noord, William Schikker Groep of een ander indicerend orgaan van jouw gemeente of het CIZ wordt er een intake / kennismakingsgesprek ingepland door ons. Dit gesprek vindt meestal plaats bij jouw thuis, op school of bij ons op kantoor met onze zorgcoördinator en / of onze gedragswetenschapper. Tijdens dit gesprek kan er een ambulant begeleider aanwezig zijn indien een interculturele benadering noodzakelijk is. Ook kijken wij samen met jou naar de hulpvragen, evt. inzet van jouw netwerk en hulp van mantelzorgers en maken we samen met jou een actueel overzicht van jouw hulpvragen. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt gekeken in hoeverre de begeleiding gaat starten en aan welke doelen gewerkt gaan worden. 

Het tijdspad na Intake

Bij start van de begeleiding zal er binnen zes weken met jou samen een zorgplan worden opgesteld. Uiteraard wordt dit regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Dit zorgplan (maatwerk) vormt de leidraad van onze zorg en begeleiding aan jou! De begeleiding is altijd maatwerk, gericht op de behoefte en mogelijkheden van de persoon. Wij vinden het belangrijk de sociale omgeving van de betrokken cliënt te betrekken bij de begeleiding. Dit versterkt eigen kracht, bevordert eigen regievoering en geeft zelfvertrouwen.

De hulp van CMZorg…… op maat! 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg altijd ‘op maat’ is. Bij alle vormen van begeleiding  heeft de cliënt inspraak op welke tijden en dagen je begeleiding zou willen. Ook zullen wij altijd proberen dat de juiste begeleider gekoppeld wordt aan de cliënt zodat de hulpverlening direct goed op gang komt. Het gaat tenslotte om het welzijn van de cliënt waar wij graag ons steentje aan willen bijdragen.

Zorg voor jeugd

CMZorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie van en dialoog met ouders en kinderen op alle fronten gestimuleerd, wordt aangesloten bij hun oplossingsrichting en wordt optimaal gebruikgemaakt van mogelijkheden en competenties van kinderen, ouders en hun netwerk. Het ondersteunen en herstellen van plezier in de opvoeding wordt gezien als een belangrijke opdracht.