Begeleiding in het onderwijs

Begeleiding op school

Er zijn kinderen in zowel het regulier onderwijs als in het speciaal (basis)onderwijs, die tijdelijk of structureel meer of andere ondersteuning nodig hebben dan dat school normaal gesproken biedt. Vooral als het ook gaat om culturele problemen in combinatie met gedrag dat niet begrijpbaar is voor veel leerkrachten kan CMZorg meekijken en adviseren en zo nodig de leerling begeleiden.

Ondersteuning in de klas

Juist voor deze kinderen bieden wij ondersteuning op het gebied van gedrag en sociale interactie. Iedere hulpvraag stemmen wij af op het individu en de klas, waardoor we zorg op maat leveren. Deze afstemming vindt plaats met ouders, de leerkracht(en), waar nodig met de gemeente en de medewerker(s) van het scholenteam.

De interculturele schoolmaatschappelijk werkers van CMZorg werken in de klas. Waar nodig vindt begeleiding ook plaats buiten de klas, zoals bijvoorbeeld thuis. De medewerker werkt nauw samen met de klassenteams en/of de leerkracht(en) om samen aan de opgestelde doelen te werken.

Zo heeft CMZorg met meerdere scholen een samenwerking waarbij onze intercultureel schoolmaatschappelijk werkers samen met de scholen de gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt van zorg, goede begeleiding en passend onderwijs voor deze leerlingen, zodat zij optimaal van het onderwijs kunnen profiteren.