Klachten

Behandeling en begeleiding is mensenwerk en onze medewerkers doen hun uiterste best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken zorgverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. 

In principe maak je de klacht eerst kenbaar bij de persoon waarover je een klacht heeft. Als je dit lastig vindt om te doen, omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van deze begeleider of behandelaar voor je zorgverlening, dan kunt je je vraag of klacht indienen via het klachtenformulier of voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau, zodat samen alsnog een goede oplossing gevonden kan worden. Je kunt het Klachtenloket Zorg bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je terecht op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kan gaan. Kijk voor meer informatie hierover op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klik hier voor het klachtenregelement