Welkom bij CMZorg

 

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een kleinschalige organisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland. CMZorg biedt maatschappelijke ondersteuning en ambulante begeleiding aan mensen die zijn opgegroeid in een niet-Westerse cultuur, bijvoorbeeld immigranten en statushouders. Zij biedt hulp bij pedagogische vraagstukken en/of gedragsproblemen of bij problemen van psychosociale of psychiatrische aard of bij een verstandelijke beperking.

 

Binnenkort start CMZorg ook met de behandeling van (minderjarige) vluchtelingen. Deze vormen van zorg worden verleend vanuit de visie dat het beste en snelste resultaat wordt behaald als zorgverlener en cliënt elkaar verstaan: dezelfde taal spreken en vertrouwd zijn met elkaars culturele achtergrond.

De professionele en ervaren medewerkers zijn goed bekend met niet-Westerse culturen en daardoor in staat snel een band op te bouwen met mensen uit verschillende culturen.

 

CMZorg biedt begeleiding op grond van de Wmo, de zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, en de regeling zorg asielzoekers 18- (RZA). Hiertoe heeft CMZorg met diverse gemeentes een contract afgesloten. Er is een nauwe samenwerking met zusterorganisatie Zorggroep Stad en Ommeland en met Noorderlicht GGZ Groningen.

 

CMZorg biedt zorg op maat aan cliënten met een niet-Westerse achtergrond op de volgende gebieden:

  • opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning bij opvoedings- en gedragsproblemen; ambulant, aan huis, kortdurend of langdurend
  • opvoedingscursussen
  • individuele begeleiding
  • individuele ondersteuning
  • hulp en ondersteuning bij zoeken dagbesteding, passend werk
  • psychosociale hulp en ondersteuning
  • behandeling van psychiatrische problematiek
  • woonbegeleiding

Wat heeft CMZorg te bieden?

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl