Individuele behandeling en onderzoek

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

CMZorg biedt ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.

 • Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
 • Ben je vaak boos, bang of somber?
 • Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
 • Kun je je niet concentreren op school?
 • Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
 • Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
 • Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.

Wat voor soort onderzoeken bieden wij?

Om jouw klachten en je gedrag goed te begrijpen is onderzoek een belangrijk onderdeel van de behandeling. We kijken daarbij naar hoe het met jou gaat thuis, op school en in je vrije tijd. We kijken naar wat goed gaat en waar je last van hebt en ondersteuning bij kan gebruiken. Uiteindelijk stellen we een diagnose over wat er aan de hand is en geven we advies, waar nodig gevolgd door behandeling.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

 • Ontwikkelingsanamnese: We vragen jou en je ouders om te vertellen hoe je je hebt ontwikkeld vanaf dat je klein was tot en met nu. Op deze manier bekijken we of er aanwijzingen zijn in je ontwikkeling en leefomgeving die te maken hebben met hoe het nu met je gaat.
 • Contextueel onderzoek / observatie thuis of op school: In gesprek met jou en jouw ouders staan we stil bij de omgeving waarin je opgroeit, de mensen om je heen, hoe jullie met elkaar omgaan en praten met elkaar. Ook kunnen we thuis en op school meekijken hoe het daar met je gaat.
 • Intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek: Door middel van een aantal testen en opdrachten gaan we kijken waar je goed en minder goed in bent. Waar nodig gebruiken we testen om te weten hoe je hersenen werken en of dit te maken kan hebben met de klachten die je hebt. 
 • Sociaal emotioneel / persoonlijkheidsonderzoek: Je hebt gesprekken over hoe het thuis gaat, op school en in je vrije tijd, met vriendschappen en relaties, over jouw gevoelens en gedachten. Afhankelijk van hoe oud je bent gebruiken we vragenlijsten of spelmateriaal. Het gaat er vooral om te kijken naar wie je bent, hoe jij de dingen in je leven ervaart en wat jij ervan vindt. 

Waar nodig wordt als onderdeel van het onderzoek samengewerkt met andere hulpverleners, waarbij gedacht kan worden aan psychiater/arts, fysiotherapeut of logopedist.