Gezinsbehandeling

Als het hele gezin een steuntje in de rug nodig heeft, dan kan er gebruik gemaakt worden van gezinstherapie. Speciaal voor ouders bieden we ouderbegeleiding. 

In ons leven hebben we altijd met anderen te maken: we groeien op in een gezin, met ouders, met broertjes en zusjes. Kinderen gaan naar school, nemen deel aan clubs en ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij, bijvoorbeeld op het werk, tijdens sport of in de buurt. Soms levert het contact met anderen problemen op. Dit kan zijn op het gebied van school en werk, maar ook op het gebied van de meer intiemere relaties of de relaties binnen het gezin.

Patronen in relaties

In de manier waarop mensen met elkaar omgaan, kunnen patronen ontstaan onder invloed van: 

 • de omstandigheden;
 • ons karakter;
 • door wat we onze ouders hebben zien doen.

Soms helpen de patronen en soms helpen ze juist niet.

Verstoorde communicatie

Er zijn omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zoals:

 • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan;
 • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk);
 • partnerrelatieproblemen;
 • geboorte;
 • puberteit;
 • het uit huis gaan van kinderen.

Soms ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen, soms lukt dat niet en ontstaan niet-helpende patronen. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen door de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Onderzocht wordt welke manieren helpen om elkaar te steunen en weer te begrijpen en om samen weer momenten van plezier te hebben.

Gezinsbehandeling richt zich op:

 • het geven van uitleg over een diagnose, wat houdt het in en hoe kun je ermee omgaan (psycho-educatie);
 • het krijgen van meer inzicht en grip op je kind (die opgroeit tussen twee verschillende culturen). Waarom gedraagt het kind zich zoals hij doet en hoe kun je dit beïnvloeden?;
 • het versterken van opvoedingsvaardigheden in relatie tot de psychische/psychiatrische problemen van je kind;
 • het versterken van de samenwerking tussen ouders;
 • het vergroten van de draagkracht (gevoel van onmacht en overbelasting af doen laten nemen);
 • omgangspatronen binnen het gezin in kaart brengen en bewerken;
 • communicatie tussen de gezinsleden verbeteren (als gezin op een positieve manier met elkaar kunnen praten en conflicten kunnen oplossen).

Bij alle vormen van begeleiding, ondersteuning en behandeling wordt er gewerkt vanuit expertise op het gebied van transculturele kennis en vaardigheden.