Wachttijden

CMZorg streeft ernaar om cliënten met een hulpvraag zo snel mogelijk van dienst te zijn. Wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de agenda van de cliënt. Aangezien er veel vraag is naar onze expertise, kan het voorkomen dat er sprake is van een (korte) wachttijd. We doen er alles aan om deze wachttijd zoveel mogelijk te beperken. 

Er wordt bij wachttijden onderscheid gemaakt tussen de ‘aanmeldingswachttijd’ en de ‘behandelingswachttijd’:

  • Aanmeldingswachttijd: aantal weken tussen de aanmelding bij CMZorg en het eerste (intake)gesprek. 
    De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt (of verwijzer) een aanmelding doet doormiddel van de verwijzing door te sturen naar CMZorg.
  • Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.
    De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake (moment van eerste zorgcontact, tevens eindpunt aanmeldingswachttijd) en de start van de behandeling. 

Gemiddelde wachttijd

Door een overweldigende toestroom aan cliënten voor de volwassen GGZ hebben wij moeten besluiten om per direct een cliëntenstop in te voeren voor onbepaalde tijd. Voor jeugd GGZ hebben wij geen cliëntenstop en kan er gewoon aangemeld blijven worden.

CMZorg hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenoemde treeknormen, die beschrijven wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. De gemiddelde actuele wachttijd bij CMZorg vind je in onderstaande tabel.

De wachttijden zijn zowel voor de generalistische basis- als voor de specialistische GGZ van toepassing. Hierin maken wij geen onderscheid. 

Gemiddelde aanmeldings
wachttijd
Gemiddelde
behandelingswachttijd
Kind en Jeugd 1 week 1 week
Volwassenen CliëntenstopCliëntenstop
Treeknorm[1] 4 weken 10 weken

[1] Marktscan GGZ 2016: Treeknormen aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd.

Wachttijden per hoofddiagnosegroepen: kind en jeugd en volwassen ggz.

Er is momenteel geen onderscheid in wachttijden per (hoofd)diagnose(groep) of productgroep. De genoemde wachttijden gelden daarom voor alle diagnosegroepen welke CMZorg behandelt in zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz, waaronder angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressieve stoornissen, aandachtstekort en gedragsstoornissen/ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, autismespectrumstoornissen/pervasieve stoornissen, somatoforme stoornissen, behandeling kort, overige stoornissen in de kindertijd, restgroep diagnoses en diagnostiek.

Wachttijden per zorgverzekeraar volwassen ggz

Er is momenteel geen onderscheid in wachttijden per zorgverzekeraar. De wachttijd is dus niet afhankelijk van waar je verzekerd bent.

Wachtlijstbemiddeling

Het kan in de toekomst zijn dat onze wachttijden langer zijn dan dat je van ons gewend bent,  in dat geval kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).