Psycho educatie

Wat is psycho-educatie?

Psycho-educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking. Psycho-educatie streeft ernaar cliënten vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen.

Voor wie is psycho-educatie bedoeld?

Psycho-educatie is bedoeld voor cliënten met een psychische beperking en hun naasten. Vaak willen naasten weten wat de beperking precies inhoudt. Ook kun je behoefte hebben aan adviezen en over hoe je het beste kan reageren of hoe jij je het beste kan opstellen in bepaalde situaties. Of je wil weten welke mogelijkheden er zijn binnen CMZorg voor behandeling, begeleiding, dagbesteding, werk en wonen? Tijdens de behandeling geven wij antwoord op deze en andere vragen.

Wat houdt psycho-educatie in?

Tijdens psycho-educatie word je geïnformeerd over de aandoening, oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling. Je krijgt informatie over:

  • psychische en sociale gevolgen van de psychische beperking;
  • welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan;
  • welke mogelijke wegen naar ondersteuning er zijn;
  • hoe je kan opkomen voor je eigen rechten en behoeften.