Kosten behandeling

Jeugdwet 2015

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van CMZorg voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). CMZorg brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont.

Contracten 2019

CMZorg heeft contracten afgesloten voor de jeugdzorg met alle gemeentes in Groningen en met bijna alle gemeentes in Drenthe. Mocht CMZorg niet een contract hebben met de desbetreffende gemeente waarin je woont, dan nog is het vaak mogelijk om via een cliëntgebonden-overeenkomst de behandeling en of de begeleiding vergoed te krijgen.

Neem voor meer informatie over gecontracteerde gemeentes contact op met onze zorg-coördinatoren via 050-318 43 71 of door een e-mail te sturen naar info@cmzorg.nl. 

Eigen bijdrage en eigen risico Jeugd

Behandelingen voor Jeugd ggz (tot 18 jaar) valt onder de Jeugdwet vanaf 2015. Daarvoor gelden geen eigen bijdrage of eigen risico.

Behandeling volwassenen

Voordat je begint met behandeling bij het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau is het belangrijk dat altijd eerst bij jouw zorgverzekeraar informeert of de kosten vergoed worden.Zo nodig kunnen wij je daarbij helpen. GGZ behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en niet vanuit een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. 

Voor alle behandelingen, dus zowel voor CMZorg basis als voor CMZorg specialistisch, moet je het verplichte eigen risico betalen (In 2019 is dat € 385,00).Er zijn tegemoetkomingen op het verplichte eigen risico mogelijk. Als je daarover meer wilt weten dan is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.
Sommige gemeenten bieden mensen die bijzondere bijstand ontvangen vergoedingen voor bepaalde ziektekosten. Je kunt het beste bij jouw gemeente navragen of je daarvoor in aanmerking komt. Ook kan onze Sociaalraadsman je hierbij helpen dit te uit te zoeken.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars 

Alle behandelingen die door CMZorg aangeboden worden vallen onder de basisverzekering van jouw ziektekostenpolis. Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau heeft er voor gekozen om niet te gaan contracteren met de zorgverzekeraars. Dit doen wij bewust niet! Op het moment dat wij een contract sluiten met een zorgverzekeraar worden wij elk jaar gedwongen om maar beperkt mensen in behandeling te nemen.

Dit kan betekenen dat wij maandenlange wachtlijsten moeten hanteren. Juist om dit te voorkomen hebben wij besloten niet te contracteren, zodat wij iedereen kunnen helpen die behandeling nodig heeft.
 

Basisverzekering / restitutiepolis bij andere verzekeraars

Je krijgt jouw behandeling bij Cmzorg 100% vergoed als je bij jouw zorgverzekeraar de meest uitgebreide basisverzekering hebt (restitutiepolis). De verzekeraars gebruiken verschillende namen hiervoor. Enkele voorbeelden:           

Menzis                Restitutiepolis

Univé                  Zorg vrij 

De Friesland      Vrije keus polis 

Avero Achmea   Zorgplan restitutie 

CZ                        Zorgkeuze polis 

VGZ                     Eigen keuze 

Zilveren Kruis   Basis exclusief 

ONVZ                 Vrije keuze 

Delta Lloyd       Zorgverzekering restitutie 

Het verdient aanbeveling om de zorgverzekeraars en hun tarieven te vergelijken. Bijvoorbeeld via Independer

Medicatie

Niet alle verzekeraars vergoeden alle voorgeschreven medicatie. Er zijn verzekeraars die bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld voor ADHD, niet of deels vergoeden.

Onverzekerde zorg

Wij bieden ook de mogelijkheid van behandeling die je zelf financiert.
De kosten worden dan volledig bij jou in rekening gebracht zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Ook een verwijsbrief van de huisarts is dan niet noodzakelijk.

Eigen risico volwassenen

Op www.kiesbeter.nl vind je allerlei informatie over zorg. 

Afspraak afzeggen

Wanneer je vanwege ziekte of andere zwaarwegende redenen niet kunt komen voor jouw afspraak met jouw behandelaar is het belangrijk om de afspraken tijdig, uiterlijk 24 uur van te voren, af te zeggen.
Je belt daarvoor ons centrale telefoonnummer: 050-318 43 71

Afspraken die niet op tijd afgezegd zijn, worden door ons bij jou in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar deze kosten vaak niet vergoed.