Diagnostisch onderzoek

Bij diagnostisch onderzoek wordt er samen met jou geanalyseerd waar bepaalde klachten of problemen vandaan komen. Welke onderdelen er nodig zijn voor het vaststellen van een eventuele diagnose hangt af van de hulpvraag, de aard, ernst en complexiteit van de problematiek. Zo kun je denken aan een uitgebreid anamnese gesprek over jouw ontwikkeling tot nu toe, een schoolobservatie of een intelligentie onderzoek. Dit heet diagnostisch onderzoek. Er kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn waarvoor je meerdere afspraken krijgt. 

In het onderzoek praten we met jou over jouw klachten, maar we kijken ook naar de situatie thuis. Zo krijgen we een goed beeld van de problemen die jij in jouw eigen omgeving hebt. Ook worden er, in overleg met jou, gesprekken gepland waarin bijvoorbeeld jouw begeleider of familieleden aanwezig zijn. 

Het onderzoek wordt meestal gedaan door verschillende deskundigen (gedragsdeskundigen, psychologen, orthopedagogen, ambulant psychiatrisch hulpverleners en psychiaters). De onderzoeken vinden bij CMZorg plaats maar ook bij jou in de thuissituatie. Alle onderzoeken samen worden in een verslag beschreven. Hierin staat dan wat er al goed gaat en wat er nog beter kan. 

Wat gebeurt er na onderzoek? 

Als het onderzoeksteam het diagnostisch onderzoek heeft gedaan, nodigen wij jou uit voor een adviesgesprek. De regiebehandelaar bespreekt dan de uitslagen van het onderzoek met jou. Wij geven jou dan ook advies over wat er mogelijk is om jouw klachten te verhelpen zoals een behandeling bij het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau. 

In het adviesgesprek geven wij jouw omgeving (familie, begeleiding) vaak alvast wat tips mee (indien er tostemming is gegeven), zodat zij jou kunnen ondersteunen.