Behandelaanbod

Wat voor soort behandelingen bieden wij?

Wanneer we samen duidelijk hebben waar je klachten en je gedrag vandaan komen, willen we je zo goed mogelijk stimuleren in je ontwikkeling en je ondersteunen bij de uitdagingen. Het doel hierbij is dat de je minder last ervaart en je je weer beter in je vel voelt. We gaan hierbij met jou aan de slag. Wat we gaan doen en hoe (doelen en middelen) schrijven we in een behandelplan.

Behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het krijgen van grip op je gevoelens en je gedrag, het vergroten van je zelfvertrouwen, het verbeteren van de omgang met anderen. Het is gebruikelijk dat de behandeling wekelijks plaatsvindt. Waar en wanneer bepalen we in overleg. De behandelaar onderhoudt in overleg met jou contact met belangrijke mensen en instanties zoals je partner /ouders, school of andere hulpverleners die betrokken zijn (netwerk). Tussentijds en na afloop worden de doelen van de behandeling geëvalueerd om te kijken hoe je je hebt ontwikkeld.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken. We houden dit soort ontwikkelingen goed in de gaten en proberen onze behandelaren continu bij te scholen in behandeltechnieken.

Al pratend of spelend (afhankelijk van je leeftijd) gaan we samen werken aan de dingen die maken dat je vastloopt. We onderzoeken je gedachten die zorgen voor gevoelens en gedrag. Je wordt aan het denken gezet over situaties die er gebeurd zijn, daagt jezelf uit en je oefent met nieuw gedrag. Je leert jezelf beter kennen, verheldert je krachten, waarden en ambities. Je wordt stilgezet bij wat er in je omgaat en leert hiermee omgaan. Je verwerkt nare gebeurtenissen uit het verleden die jou belemmeren in het heden.

Bij CMZorg zijn de volgende behandelingen voor psychische- en sociaal-maatschappelijke problematiek mogelijk:

Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm richt zich op verandering van onwenselijk gedrag door beïnvloeding van onderliggende gedachten/overtuigingen en gevoelens, denk hierbij bijvoorbeeld aan trauma. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe de geschiedenis van cliënt hierop van invloed is. Uiteraard wordt de gedragsverandering met de cliënt geëvalueerd aan de hand van de gevolgen die deze meebrengt.

Non-directieve (cliëntgerichte) therapie

Bij deze therapievorm heeft de cliënt zoveel mogelijk ruimte om te bepalen waarover hij of zij met de behandelaar wil praten. Er wordt uitgegaan van het vermogen van de cliënt om door zich te uiten in contact te komen met en inzicht te krijgen in zijn of haar ontwikkelingsbelemmeringen en mogelijkheden voor verandering.

Systeemtherapie (met gezin/familie)

In veel gevallen is het betrekken van belangrijke personen uit de leefwereld van cliënten helpend bij hun veranderproces. Dit kan door iemand te betrekken bij de behandelgesprekken, maar ook door gezins- of familieleden samen te behandelen ingeval sprake is van gezamenlijke problematiek die de individuele problemen (mede) veroorzaakt. Deze gesprekken worden bij voorkeur met twee hulpverleners gevoerd, indien gewenst mannelijk en / of vrouwelijk. 

Bij deze behandelvormen wordt zo nodig tevens gebruik gemaakt van onderdelen uit andere vormen, zoals schematherapie ((verandering van ongewenste invloed van vaste patronen (schema’s) in de leef- en denkwereld van cliënten)) en gedragstherapie (vooral door oefeningen/opdrachten m.b.t. alternatief wenselijk gedrag).

Steeds wordt rekening gehouden en afgestemd met de culturele- en individuele normen en waarden van de cliënt. 

Ook wordt gestreefd naar een goede persoonlijke match tussen behandelaar en cliënt.

Tevens wordt groot belang gehecht aan een goede samenwerking tussen de behandelaren en de begeleiders van CMZorg en met eventueel betrokken externe organisaties.

MBF-T: Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBFT)

De MBFT is een therapievorm die bij het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau wordt ingezet in het kader van de individuele hulpvraag voor psychotherapie en als Systeemtherapie of Partner-relatietherapie, dit in het kader van het gezin.

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen is een behandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partner-relaties. Het is een van oorsprong evidence-based behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld door Peter Fonagy en Antony Bateman en is gebaseerd op de gehechtheidstheorie.

Mentaliseren is het vermogen intenties en gevoelens bij anderen en zichzelf te herkennen. Onderscheid maken tussen de eigen innerlijke wereld en de externe realiteit, de geest van de ander.

De focus van de MBFT is gericht op het weer op gang brengen van mentaliserende processen in gezinnen in het HIER-EN-NU. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties waardoor vertrouwen en veiligheid worden vergroot in het gezin. De basis is het belichten van het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd voelen. Tevens wordt de ervaring van steun versterkt door het mentaliseren: er komen meer gedeelde ervaringen over wat er speelt bij de verschillende gezinsleden. Hierdoor kunnen eigen oplossingen worden gevonden voor problemen in het hier-en-nu en in de toekomst. Het is geen oplossingsgerichte behandelvorm, maar een mentaliserend bevorderende therapievorm. Bevorderd wordt dat er weer spontaan en intuïtief vrij gedacht kan worden over waarom een gezinslid zich op een bepaalde manier gedraagt of wat de motieven of intenties zijn van het gedrag binnen het gezin.

Samenwerking

Wij betrekken graag zo snel mogelijk de mensen die voor jou belangrijk zijn bij het vinden van een oplossing. Zoals je directe familie, vrienden, je school en andere hulpverleners. Natuurlijk hebben we daarover altijd eerst overleg. 

Medicatie

Bij bepaalde klachten en symptomen kan medicatie helpen om je beter te voelen. In overleg wordt dan de expertise van onze psychiater ingeroepen.

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding, zal je binnen 5 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. In het intakegesprek zal met jou gekeken worden bij welke problemen je hulp bij wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Hierin staan doelen die we elke 3 maanden met je evalueren in een gesprek en via vragenlijsten.