Behandeling

CMZorg biedt een uniek behandelaanbod. Wij zijn geen klinische behandelsetting, maar werken vooral oplossingsgericht en zo kort en effectief mogelijk. Wij onderscheiden ons verder door de persoonlijke aandacht waarin wij vooral kijken naar mogelijkheden en niet alleen naar beperkingen.

Onze cliënt blijft zijn eigen regievoerder in het traject wat we samen aangaan en heeft ook een eigen inbreng in het proces. Wij vinden het belangrijk om maatwerk te bieden. Dit betekent dat we middels een intakegesprek met de cliënt gaan kijken waar hij of zij moeite mee heeft en wat er nodig is om e.e.a. beter te laten verlopen. Wij kijken hierbij graag naar oplossingen en niet naar problemen. We vinden het belangrijk om te kijken naar wat er nodig is richting de toekomst! Wij gaan met de cliënt aan de slag om hem of haar zelf in te laten zien wat er feitelijk aan de hand is (eigenaarschap van problemen / klachten).

De activiteiten zijn erop gericht om de cliënt zelf in te laten zien wat ze kunnen veranderen en waar hun kracht zit. Hierbij is het belangrijk om iedereen als uniek te zien en samen met de cliënt op zoek te gaan naar zijn of haar gebruiksaanwijzing. CMZorg denkt dat het belangrijk is om naar ieder individu te kijken met zijn eigen ‘handleiding’. Soms zijn ze het juiste “gereedschap” even kwijt maar met hulp van CMZorg hopen wij dat ze het juiste gereedschap weer kunnen vinden om zo weer verder te kunnen.

Wij gebruiken technieken uit diverse behandelmethodes en therapieën die ingezet zullen worden om het gewenste resultaat te bereiken. Denk hierbij bijv. aan technieken vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, Non-directieve (cliëntgerichte) therapie, Systeemtherapie etc.

Voor meer informatie over behandeling kun je kijken onder het kopje behandeling jeugd of kopje behandeling volwassenen.

Medicatie

Mocht er sprake zijn van medicatiegebruik als onderdeel van het bij ons gevolgde behandeltraject, dan kan deze ook bij ons worden gevolgd en gecontroleerd. Dit zal worden uitgevoerd door onze psychiater Jan Slagman.

ROM meting

We zijn als zorgaanbieder wel verplicht om onderzoek te doen naar de effecten van de behandeling. Om daar inzicht in te krijgen meten we je klachten en functioneren bij de start, tijdens en bij beëindiging van de behandeling. Deze meting doen we middels een vragenlijst. Deze manier van onderzoeken noemen we Routine Outcome Monitoren (ROM). Door regelmatig je klachten te meten krijgen we inzicht in het effect van de behandeling en kunnen we de kwaliteit van jouw behandeling verbeteren.

Waar onderscheiden wij ons in:

  • Zorg op maat en vooral kijken naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen.
  • Uniek traject met combinatie mogelijk van behandeling aangevuld met begeleiding waardoor het goed geïntegreerd en geoefend kan worden thuis . Effect: korter traject, kostenbesparing en veel effectiever!
  • Handelingsgerichte diagnostiek, alleen doen wat nodig is. Daardoor geen extra lange trajecten.
  • Oplossingsgericht werken waardoor geprobeerd wordt naast de cliënt te staan i.p.v. erboven.
  • Combinatie van diverse technieken uit verschillende therapieën, dus per individu wordt maatwerk geleverd. Er wordt niet protocollair gewerkt maar er wordt verantwoord en samen met cliënt geanalyseerd waarom bepaalde zaken/technieken passen bij deze cliënt.
  • Aanvulling met het volgen van een training als dat meerwaarde heeft.
  • Systemische visie waardoor niet alleen naar kindfactoren gekeken wordt maar kind onderdeel is van omgeving en overige systemen (ouders, school, vriendjes, sportclub enz.)

Huisartsen en overige verwijzers kunnen gebruik maken van Zorgdomein of zorgmail voor het beveiligd versturen van de (digitale) verwijzing voor behandeling. Hierdoor is jouw privacy optimaal gewaarborgd!

Kijk voor meer informatie bij ons aanbod en aanmelding, of neem contact met ons op. We staan je graag te woord!