Het begeleidingsplan

Het begeleidingsplan

Het sociale netwerk
van de cliënt

Indicatie

Bevorderen van een gezonde levensstijl

 

Voor het begeleiden, ondersteunen of behandelen van cliënten wordt een begeleidingsplan gemaakt. Allereerst wordt de hulpvraag geformuleerd. De aard van de hulpvraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt bepalen de methode die vervolgens gebruikt wordt. De hulpverlening is altijd maatwerk, gericht op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Begeleiding en ondersteuning zijn praktisch en gericht op het oplossen van de hulpvraag. Belangrijk is dat de cliënt optimaal wordt betrokken bij het vinden van de oplossingen. Dat versterkt eigen kracht, bevordert eigen regievoering en geeft zelfvertrouwen. In het begeleidingsplan staan concrete leerdoelen en verbeterdoelen. Gedurende de begeleiding vindt regelmatig een evaluatie plaats en als gevolg daarvan aanpassingen in het begeleidingsplan.

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl