Wmo begeleiding

Begeleiding jeugd

Gezinsbegeleiding

Begeleiding vluchtelingen

Dagbesteding

Behandeling

Wat bieden wij

 

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vormgeven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel." Dit zei koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede.

In onze samenleving hoort iedereen erbij: oud of jong, ziek of gezond, kwetsbaar of weerbaar en met welke culturele achtergrond dan ook. Elk mens is op zijn of haar manier van waarde voor de gemeenschap. De participatiemaatschappij gaat bijna vanzelfsprekend uit van zelfredzaamheid en van eigen kracht en regie. Dat is voor sommigen echter niet vanzelfsprekend. CMZorg biedt deskundige hulp aan mensen die moeite hebben zelf de regie te voeren en/of die zich beperkt voelen in zelfredzaamheid. CMZorg kan mensen helpen hun kracht te versterken, waar mogelijk met steun en hulp van hun sociale netwerk.

In de participatiemaatschappij  hoort iedereen erbij

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl