Het sociale netwerk van de cliënt

Het begeleidingsplan

Het sociale netwerk
van de cliënt

Indicatie

Bevorderen van een gezonde levensstijl

 

Geen enkel mens kan als geïsoleerd individu leven, los van zijn omgeving. Cliënten zijn verbonden met familie, buren, bekenden, collega’s en andere relaties: het sociale netwerk. Elementen uit dit netwerk kunnen ten grondslag liggen aan de problematiek van de cliënt, maar omgekeerd is ook het geval: elementen uit het netwerk kunnen helpen bij de oplossingen. In alle gevallen is het van belang dat de zorgverlener bekend raakt met het sociale netwerk van de cliënt en het betrekt bij de oplossingen van het probleem. Bevorderen van het vergroten van het netwerk kan belangrijk zijn voor de afbouw van de hulpverlening: de cliënt kan dan op het eigen netwerk terugvallen.

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl