Bevorderen van een gezonde levensstijl

Het begeleidingsplan

Het sociale netwerk
van de cliënt

Indicatie

Bevorderen van een gezonde levensstijl

 

Een goede en gezonde levensstijl, met aandacht voor verstandige voeding en voldoende beweging, bevordert het zelfvertrouwen van cliënten, genereert energie en levert een positieve bijdrage aan het slagen van een behandeling. CMZorg besteedt bij alle vormen van hulp, zorg, begeleiding en behandeling aandacht aan het bevorderen van een gezonde levensstijl.

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl