Begeleiding jeugd

Wmo begeleiding

Begeleiding jeugd

Gezinsbegeleiding

Begeleiding asielzoekers

Dagbesteding

Behandeling

 

CMZorg ondersteunt jongeren vanuit de gedachte dat ieder kind gelijke kansen verdient. Er zijn ambulante trajecten waarbij een kind of jongere wordt ondersteund in de problematiek waar hij tegen aan loopt. Of het nu gaat om problemen in de gezinssituatie of psychische /psychiatrische belemmeringen. De individuele begeleiding is gericht op het leren begrijpen hoe de wereld werkt en hoe het kind daarin met zijn talenten en mogelijkheden kan deelnemen. De orthopedagoog en de ambulant begeleider kunnen een kind of jongere helpen om het zelfregulerend vermogen te versterken. Ze leren de jongere om verantwoording te nemen voor het eigen handelen en voor de eigen vorming. Doel van de begeleiding is dat een jongere weer maximaal zelfredzaam is en voldoende is toegerust om op allerlei leefgebieden te kunnen participeren.

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl