Begeleiding asielzoekers

Wmo begeleiding

Begeleiding jeugd

Gezinsbegeleiding

Begeleiding vluchtelingen

Dagbesteding

Behandeling

 

CMZorg heeft sinds 2016 een overeenkomst met COA Menzis voor de begeleiding aan jeugdige vluchtelingen. Dit betekent dat CMZorg jonge vluchtelingen, die om wat voor oorzaken dan ook in de problemen zijn geraakt, begeleidt. Het betreft vooral alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die vaak door familie naar Europa zijn gestuurd om hier een nieuw bestaan op te bouwen. De begeleiding is erop gericht deze jongeren te laten integreren in de Nederlandse maatschappij. CMZorg werkt nauw samen met de ketenpartners, die zich ook inzetten voor deze doelgroep.

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl