Cliënten kunnen worden doorverwezen naar CMZorg door huisartsen, het WIJ-team of door Jeugdbescherming Noord, maar zij kunnen zich ook zelf melden. Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarin de hulpvraag van de cliënt wordt geformuleerd. Vervolgens wordt – samen met de cliënt – de vorm van hulp, begeleiding of behandeling gekozen en wordt een begeleidingsplan opgesteld. Daarna gaat de hulpverlening van start. CMZorg maakt gebruik van een cliëntvolgsysteem om de verleende diensten te kunnen monitoren en te evalueren. De duur van de behandeling/begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek en verschilt per cliënt.

Als CMZorg wordt benaderd, is er eerst een intakegesprek met de ambulant begeleider en de zorgcoördinator. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld, waarin de doelen omschreven staan. Samen met de ambulant begeleider wordt aan de doelen gewerkt. Elk half jaar worden de doelen geëvalueerd en eventueel aangepast. Zijn de doelen behaald dan wordt de zorg afgesloten.

Hoe werkt de aanmelding:

Download hier het aanmeldformulier

Aanmelden

CMZorg

Capellastraat 3 - 9742 LJ Groningen

Telefoon:  050 318  43 71

E-mail: info@cmzorg.nl